Mūsų Aktualijos

Rusijoje gautas seisminio saugumo atitikties sertifikatas.

Rusijoje gautas seisminio saugumo atitikties sertifikatas.

Plytinių fasadų tvirtinimo sistema  BAUT išlaikė seisminio pasipriešinimo bandymą.

Buvo išbandyti keli kabamųjų plytinių fasadų ant gembių su išnešimu nuo laikančiosios konstrukcijos nuo 300 iki 500 mm variantai. Visuose fasaduose buvo numatyti langai iki 2 m ir virš 2 m pločio.

Remiantis bandymų rezultatais, Sertifikavimo centras „VELES“ (Sankt Peterburgas) išdavė atitikties sertifikatą, serija 001 Nr. 331, patvirtinantį BAUT sistemos atitiktį GOST reikalavimams, kuomet seisminis atsparumas pagal MSK-64 skalę yra 9 balai.